گالری تصاویر

فولاد یزد در رسانه

حضور پررنگ هلدینگ فولاد یزد در بیست و یکمـــین نمایشگـــاه ســــازه و فــولاد

مصاحبه رسانه خبری افکار نیوز با جناب آقای مهندس بردیا احرامیان ؛ 

عضو هیئت مدیره شرکت در زمینه دستاوردها و موفقیت های فولاد یزد در دهه اخیر ….

مهندس احرامیان پدر فولاد یزد

ارتباط تصویری مهندس احرامیان در جشن بزرگ سالگرد تاسیس فولاد یزد 

اخبار

جشن بزرگ هلدینگ فولاد یزد

در کنار همکاران دفتر مرکزی !

گزارش تصویری شبکه خبر از افتتاح هنرستان کار و دانش هلدینگ فولاد یزد

هر دانش آموز یک مهارت !