دسترسی سریع

پرتال کارکنان

چارت سازمانی

مسئولیت اجتماعی

ایمنی و بهداشت

سرمایه های انسانی ، ارزش آفرینی سازمانی

در تعریف مدیریت منابع انسانی (HRM) باید بگوییم که یک اصطلاح معاصر و جامع است که برای توصیف مدیریت و توسعه کارکنان در یک سازمان استفاده می‌شود. مدیریت سرمایه انسانی که مدیریت پرسنل یا استعداد نیز نامیده می‌شود (اگرچه این اصطلاحات کمی قدیمی هستند)، مدیریت بخش منابع انسانی شامل نظارت بر همه چیزهای مرتبط با مدیریت سرمایه انسانی سازمان است.

منشور شرح وظایف منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی بر روی تعدادی از حوزه‌های اصلی متمرکز است، از جمله:

  • مدیریت استخدام، انتخاب و ارتقاء شغل
  • توسعه و نظارت بر حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان و برنامه‌های رفاهی
  • ارتقا، ترویج و اجرای سیاست‌های پرسنلی
  • ترویج آموزش شغلی کارکنان
  • ارائه برنامه‌های جهت‌دهی برای استخدام‌های جدید
  • راهنمایی در خصوص اقدامات انضباطی
  • به عنوان یک تماس اولیه برای صدمات یا حوادث محل کار

درباره منابع انسانی فولاد یزد

بخش منابع انسانی فولاد یزد، در تداوم فرهنگ سازمانی قوی، نقشی حیاتی دارد و این روند را با استخدام افراد مختلف و انتخاب متقاضیانی که عقاید هم‌سانی با فرهنگ سازمانی دارند و در آن فرهنگ سازمانی رشد می‌کنند، شروع می‌کند؛ همچنین این بخش، برنامه‌های مربوط به جهت‌گیری، آموزش و مدیریت عملکرد را در سازمان توسعه می‌دهد.

فرهنگ سازمانی، شیوه مناسب رفتار در درون سازمان را تعریف می‌کند. این فرهنگ متشکل از اعتقادات و ارزش‌های مشترک میان کارکنان است که توسط رهبر سازمان مربوطه معین می‌شوند؛ سپس از طریق روش‌های مختلف، توسعه پیدا می‌کنند و تقویت می‌شوند. در نهایت، ادراکات، رفتارها و درک کارکنان سازمان را شکل می‌دهند.

دسترسی سریع

آموزش

فیش حقوقی

رزرو غذا

امور ورزشی

آخرین مطالب

آموزش

کارگاه ایمنی کارگاهی

برگزاری کارگاه ایمنی اصول کار با جرثقیل

admin
توسعه فردی

کارگاه توسعه فردی

برگزاری کارگاه توسعه فردی در کارخانه فولاد یزد

admin
بهداشت ایمنی

بهداشت و ایمنی

بررسی فرآیند کنترل کیفیت و اصول ایمنی بهداشت کارگاهی

admin